Skartovanie-Dokumentov.sk
Skartovanie Dokumentov je Efektívnym prostriedkom proti zneužitiu dát tretími osobami.

Skartovanie dokumentov

Efektívnym prostriedkom proti zneužitiu dát tretími osobami je ich profesionálna skartácia. Dokumenty a dáta ktoré by mohli byť zneužité na úkor firiem je veľké množstvo. Využitím bezpečnej skartácie účtovných dát , zmlúv a elektronických nosičov, zabezpečíte uchovanie interných záležitostí týkajúcich sa obchodu skutečne internými. Skartovanie dokumentov a dát od spoločnosti EKOway prebieha s využitím priemyselných skartovacích strojov, ktoré si poradia aj s elektronickými nosičmi, kde dáta fyzicky stále zostávajú aj po ich zmazaní z disku. V tomto prípade už nemôže dôjsť k opätovnému dešifrovanie obsahu dokumentu ani pamäťového nosiča nakoľko boli fyzicky skartované. Profesionálne skartovanie dokumentov a dát má vplyv aj na životné prostredie vďaka následnej recyklácií materiálov. Materiály po skartácii sa následne využívajú ako druhotná surovina , čo šetrí naše životné prostredie.

Pre koho je určená Skartácia dokumentov a dátových nosičov.

Spoločnosti a verejné inštitúcie disponujú mnohými druhmi citlivých dokumentov a dát. Úschova týchto dokumentov a dát vyplýva zo Zákona o archívoch a registratúrach a ďalších právnych predpisov - Zákona o účtovníctve, Zákona o DPH apod. Všetky dáta je potrebné po ich použití najprv archivovať a potom musia byť dokumenty skartované a ostatné dátové nosiče bezpečne zlikvidované. Bezpečná skartácia dokumentov a dát je určená ako pre živnostníkov, tak aj malé firmy a veľké spoločnosti.

Zaujíma vás, aký bude úplný postup pri skartácii dokumentov a dát od samého začiatku až do finálneho využitia? Ponúkame uzatvorený cyklus skartácie dát a fyzickej likvidácie písomností.

Skartáciu realizujeme ako
 • papierová skartácia, ktorou sa označuje odstránenie nepotrebných dokumentov zo spisovne pôvodcu
 • fyzická likvidácia písomností a elektronických nosičov dát
 • ekologická likvidácia dokumentov (triedia sa materiály určené na skartáciu od plastov, kovov...)
 • mechanické skartovanie dokumentov a dátových nosičov (skartujú sa dáta, tak ako sú aj s obalmi)
 • dôverné skartovanie už nepotrebných dokumentov (skartácia dát pod osobnou kontrolou pôvodcu)
 • vystavenie protokolu o skartácii
 • likvidáciu a skartáciu dokumentov a nosičov monitorujeme
 • zo skartácie vyhotovujeme záznam
 • profesionálny prístup pre skartovanie dokumentov je samozrejmosťou
 • špeciálne stroje na skartovanie sú prispôsobené hromadnej skartácii
Čo môžete skartovať
 • dokumenty
 • občianske a vodičské preukazy , pasy , platobné karty
 • CD , DVD
 • HDD
 • videokazety
 • diskety
           www.mobilna-skartacia.sk
           www.likvidacia-dat-bratislava.sk
           www.skartovaniedokumentov.sk
           www.zberaskartacia.sk
           
PageRank ikona zdarma